Categorieën
scrumteam

Scrumteam op een eiland

Wat een scrumteam kan leren van Expeditie Robinson
Overleven op een eiland

Bij het samenstellen van een scrumteam is het soms nuttig om  andere voorbeelden te bekijken. Op TV is op dit moment het programma Expeditie Robinson te zien. In dat programma strijden twee teams tegen elkaar. Elk team heeft een eigen eiland en moet daar zelf voor onderdak en eten zorgen. Om de paar dagen staan de teams tegenover elkaar in een wedstrijd waar prijzen te winnen zijn. Het resultaat kan ook zijn dat het verliezende team iemand moet wegstemmen.

Beide teams hebben duidelijke doelen: voorzien in primaire levensbehoeften en wedstrijden winnen van het andere team. De teamleden zouden dus heel gemotiveerd moeten zijn om samen te werken. Een situatie die te vergelijken is met scrumteams waar ook samengewerkt wordt aan een gemeenschappelijk doel.

Ontwikkelstadia van een scrumteam

Brice W. Tuckman stelde in 1964 dat een team zich in de tijd langs 4 stadia ontwikkelt. Achtereenvolgens zijn dat

  • De vormfase waarin de teamleden elkaar en het doel van het team leren kennen.
  • De stormfase waarin conflicten ontstaan over de manier van samenwerken en de doelen van het team.
  • De normfase waarin regels, normen en methodes nader worden uitgewerkt.
  • De prestatiefase waarin het team als een echte eenheid gaat functioneren.

Later is hier nog een 5e fase aan toegevoegd:

  • De afscheidsfase waarin het team wordt ontmanteld.

Het ligt voor de hand om een scrumteam zo snel mogelijk door de vorm- en de stormfase heen te loodsen. Pas in de normfase, is er onderling vertrouwen. Er kunnen dan constructieve afspraken gemaakt worden over de manier van samenwerken en de te bereiken doelen. Daarna bereikt het team de prestatiefase en gaat het optimaal functioneren.

Stormfase

Het tv programma Expeditie Robinson is alleen leuk voor de kijker als er veel “reuring” is in de twee teams. Voor de makers is het zaak om de teams zoveel mogelijk in de stormfase te houden. Dat is de fase waarin de conflicten ontstaan en uitgevochten worden. De makers weten dit te bereiken door continu te sleutelen aan de samenstelling van de teams. Teamleden worden regelmatig uitgewisseld en weggestemde personen krijgen een tweede kans in het verliezerskamp waar in feite een derde team ontstaat. Als er nog zo’n tien deelnemers over zijn volgt een samensmelting waarna alle teamleden in één team terechtkomen.

Naast het gesleutel aan teams is er nog een factor van belang bij de Expeditie. Uiteindelijk blijft er één winnaar over en dat maakt dat vanaf de start van het programma iedereen op zijn hoede is. Niemand krijgt het volle vertrouwen van zijn of haar teamgenoten. Dat is natuurlijk de bedoeling. De conflicten in de stormfase gecombineerd met dit wantrouwen leveren een programma op dat interessant is om te bekijken.

Scrumteam

Bij scrum zijn we niet op zoek naar wantrouwen en conflicten zoals bij Expeditie Robinson . Een scrumteam willen we zo snel mogelijk in de prestatiefase krijgen en daar zo lang mogelijk houden. Om succesvol te zijn moeten we de samenstelling zo min mogelijk wijzigen. Bovendien moeten we zorgen dat het team een duidelijk doel krijgt waaraan alle teamleden zich willen verbinden. Daarmee creëren we de open sfeer en het vertrouwen die het mogelijk maken om snel een waardevol systeem te leveren.

Lees meer over Expeditie Robinson

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.